پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://htic.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://htic.lums.ac.ir/images/logo.gif http://htic.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir مركز رشد فناوري سلامتhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56308&ctp_id=11&id=13750&sisOp=view2018-06-24 09:00:06مركز رشد فناوري سلامتhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54163&ctp_id=11&id=12853&sisOp=view2018-02-18 13:09:49مركز رشد فناوري سلامتhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53717&ctp_id=11&id=12708&sisOp=view2018-02-01 00:57:52مركز رشد فناوري سلامتhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53716&ctp_id=11&id=12707&sisOp=view2018-02-01 00:56:22مركز رشد فناوري سلامتhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51949&ctp_id=11&id=12027&sisOp=view2017-11-11 10:27:53مركز رشد فناوري سلامتhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51948&ctp_id=11&id=12026&sisOp=view2017-11-11 10:24:33مركز رشدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51903&ctp_id=11&id=12011&sisOp=view2017-11-07 08:42:41مركز رشدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51901&ctp_id=11&id=12010&sisOp=view2017-11-07 08:35:58مركز رشدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51876&ctp_id=11&id=11998&sisOp=view2017-11-06 10:18:11مركز رشدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51875&ctp_id=11&id=11997&sisOp=view2017-11-06 10:17:17مركز رشدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51873&ctp_id=11&id=11995&sisOp=view2017-11-06 09:35:45جلسه بررسي طرح هاي ارائه شده به مركز رشد فناوي سلامت برگزار شد. http://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=47946&ctp_id=11&id=11025&sisOp=view2017-05-17 11:20:34كارگاه يك روزه «از ايده تا بازار» برگزارشدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41091&ctp_id=11&id=9818&sisOp=view2016-10-09 12:12:29جلسه رياست محترم دانشگاه با شركت هاي دانش بنيان http://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=40807&ctp_id=11&id=9711&sisOp=view2016-09-27 01:20:29كارگاه مالكيت فكري و ثبت اختراع مركز رشد فناوري سلامت برگزار گرديدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=36916&ctp_id=11&id=9267&sisOp=view2016-06-26 08:43:09اخبارhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=34861&ctp_id=11&id=8846&sisOp=view2016-04-20 08:15:52اخبارhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=34236&ctp_id=11&id=8681&sisOp=view2016-03-14 20:23:31اخبارhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=34136&ctp_id=11&id=8657&sisOp=view2016-03-09 16:16:27اخبارhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=34054&ctp_id=11&id=8626&sisOp=view2016-03-07 10:48:29اولين كارگاه مركز رشد فناوري سلامت برگزار گرديدhttp://htic.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=33802&ctp_id=11&id=8563&sisOp=view2016-02-23 08:01:05